Algemene Voorwaarden van Coach4Sailing

Deelnemen aan de door Coach4Sailing georganiseerde activiteiten is geheel voor eigen risico. Coach4Sailing, haar bestuurders, vertegenwoordigers en trainers zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan schip, aan opvarenden en / of aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met deelname aan de trainingen en / of begeleiding zou kunnen ontstaan.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de activiteiten van Coach4Sailing. Coach4Sailing accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de Coach4Sailing activiteit.

Deelnemers dienen voor hun boot een wettelijk aansprakelijksheidsverzekering te hebben afgesloten van tenminste € 1.500 000,--.

Voorwaarde voor deelname is, dat je een hele dag zult meetrainen van voorbespreking tot en met de nabespreking.

Het dragen van een doelmatig zwemvest of reddingsvest is altijd (nadrukkelijk) verplicht tijdens alle activiteiten op het water.

TOESTEMMING VOOR FOTO’S/VIDEO: Door in te schrijven accepteren deelnemers dat er mogelijk foto’s en/of video-opnamen worden gemaakt terwijl zij trainen of wedstrijdzeilen en/of gebruik maken van activiteiten van Coach4Sailing. Deelnemers accepteren dat het nemen van dergelijke beelden en het gebruiken, hergebruiken, publiceren en opnieuw publiceren van deze beelden al of niet in relatie met de naam van de deelnemer zonder vergoeding en zonder toestemming van de deelnemer kan geschieden.De door Coach4Sailing gemaakte foto’s en videobeelden tijdens een training en / of begeleiding zijn blijvend eigendom van Coach4Sailing.

Voor deelname aan Coach4Sailing activiteiten ontvangen de deelnemers een factuur. Er kan een factuur verzonden worden die vooraf betaald dient te worden. Dit betreft vaak de factuur die per email bij online INSCHRIJVEN automatisch wordt gemaild.
Of  de deelnemer ontvangt een factuur achteraf. In dit geval dienen betalingen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum ontvangen te zijn door Coach4Sailing.
Indien er op deze datum nog geen betalingen is ontvangen van het factuurbedrag dan behouden we het recht de wettelijke rente te mogen berekenen.

Bij annulering door een inschrijver van een geplande activiteit bij Coach4Sailing (bijvoorbeeld van een training, een wedstrijdbegeleiding, deelname aan een evenement) zullen de gemaakte kosten en een percentage van het tarief alsnog op de inschrijver verhaald kunnen worden. Coach4Sailing kan na overleg van alle bovenvermelde tarieven afwijken.

Regels en voorwaarden bij aanmelden en inschrijven voor Coach4Sailing activiteiten:

Coach4Sailing is ten aller tijden gerechtigd een inschrijving te weigeren. De reden hiervan kan onder andere zijn dat de zeiler volgens het oordeel van de trainer nog niet voldoende zeilvaardigheden bezit. Ook probeert de trainer zoveel mogelijk met groepen te trainen van het zelfde zeilniveau. Als het niveau van de zeiler teveel afwijkt van de groep, dan kan de inschrijving ook geweigerd worden.
Bij onvoldoende deelname aan een training, een activiteit kan Coach4Sailing de training, de activiteit aflassen. De inschrijver, aanmelder ontvangt dan wel vooraf bericht over de aflassing.

Aanmelden voor de trainingen, wedstrijdbegeleiding & coaching, clinics, zomerkampen en andere activiteiten van Coach4Sailing doe je online in het menu INSCHRIJVEN op de website www.coach4sailing.nl.
De trainer is ten aller tijden gerechtigd om het maximum aantal deelnemers per trainingdeel, activiteit te veranderen. Een aanmelding, inschrijving kan door Coach4Sailing geweigerd worden als het maximaal aantal deelnemers aan de training, activiteit is bereikt. De zeiler kan dan op een wachtlijst worden geplaatst. 

De inschrijving is pas definitief indien de deelname per email door Coach4Sailing is bevestigd of als de voornaam op de definitieve deelnemerslijst op de website staat.

Een inschrijving/aanmelding kan door Coach4Sailing geweigerd worden, indien de zeiler naar het oordeel van de trainer van Coach4Sailing:

  1. Onvoldoende techniek en/of ervaring, en/of fysieke kracht heeft om aan de intensieve zeiltraining (op open water) mee te doen.
  2. Het niveau van de zeiler (nog) niet aansluit bij het niveau van de andere deelnemers.
  3. De zeiler niet tot de gewenste niveaugroep behoort. Het doel is namelijk om de zeilers in zoveel mogelijk gelijke niveaugroepen te kunnen laten trainen.
  4. Coach4Sailing is gerechtigd de training af te lassen bij onvoldoende deelname.
  5. De Algemene Voorwaarden van Coach4Sailing zijn van toepassing op alle trainingen en activiteiten van Coach4Sailing.

Coach4Sailing, Han Beverwijk,
Amstelveen, 10 december 2018

logowwwKLEIN